over dynamische contracten en wat u werkelijk kwijt bent.

Vergelijken van dynamische contracten

Op dit moment zijn er twee soorten contracten die aangeboden worden door energieleveranciers:

 1. Contracten waarvan het bedrag van te voren vastgesteld is.
 2. Contracten die de marktprijs volgen.

Soorten energiecontracten

De contracten met een van te voren vastgesteld bedrag worden verder onderverdeeld in:

 1. Vaste contracten.
  Deze contracten hebben een vast bedrag voor de gehele looptijd.
 2. Variabele contracten.
  De bedragen voor deze contracten kunnen door de leverancier periodiek aangepast worden. Deze periode staat verder vermeld in het contract.

Dynamische contracten volgen de dagelijke marktprijs van de electriciteit (EPEX) en gas (LEBA). De gasprijs wordt elke dag om 6 uur CET bepaald voor de komende 24 uur. Deze prijs ligt gedurende deze periode vast. De electriciteitsprijs wordt om 15 uur CET bepaald voor de komende 24 uur waarbij de prijs per uur kan verschillen.

De energiemarkt

De inkoopprijs die betaald wordt voor gas en elektriciteit is voor een dynamisch contract hetzelfde voor alle leveranciers. Deze leveranciers kunnen zich daarom niet onderscheiden op basis van deze inkoopprijs. Deze is namelijk altijd hetzelfde

Bovenop de inkoopprijs rekenen deze leveranciers een opslag. Deze opslag bestaat veelal uit:

 1. Vast bedrag per maand voor elektriciteit en gas.
 2. Een variabel bedrag per afgenomen kWh voor elektriciteit en een veriabel bedrag voor elke afgenomen kubieke meter gas.

Enkele leveranciers rekenen nog een extra opslag voor:

 1. Electriciteit
  • Garantie van Oorsprong.
   Dit is een certificaat waarmee bewezen wordt dat stroom op een groene manier is opgewekt. Door de heterogeniteit van de energie is de waarde van dit certificaat dubieus volgens het CBS. Wilt u echt weten of uw stroom groen is. Ga naar de groene stroom checker.
  • Opslag voor onbalans.
   Als dit wordt doorberekend, dan betrekt de leverancier haar energie van de termijnmarkt en niet alleen van de dagmarkt. Elektriciteit en gas kunnen vooraf ingekocht worden voor een langere periode. Dit gebeurt momenteel zelden door de onzekere marktsituatie.
 2. Gas
  • Regiotoeslag
   Enige tijd geleden moesten gebruikers van gas een toeslag betalen voor de transport van gas. Deze bijdrage werd afgedragen aan de netbeheerders. Dit bedrag was afhankelijk van de afstand tot de gasvelden in Groningen. Deze toeslag is afgeschaft, maar leveranciers mogen dit nog doorberekenen. Eis in dat geval is, dat het bedrag voor elke regio hetzelfde is. In feite is hier sprake van een verkapte vorm van een toeslag.

Uw keuze voor een leverancier

Deze keuze moet u uiteindelijk zelf maken. Er kunnen verschillende reden zijn waarom u voor een bepaalde leverancier kiest:

 1. Hoeveel gas en elektriciteit gebruikt u?
  Omdat de prijs bestaat uit een vaste en variabele component, kan dit voor u anders uitpakken per leverancier.
 2. Betrouwbaarheid van de leverancier.
 3. In hoeverre is de geleverde stroom echt groen? Word de CO2 emissie van het geleverde gas gecompenseerd? 1
1 Toelichting op groene energie

Of elektriciteit en/of gas groen is, is moeilijk vast te stellen. Gas is natuurlijk niet groen. De CO2 die geproduceerd wordt door gas kan wel gecompenseerd worden door de energieleverancier.

Voor de vaststelling of elektriciteit groen is, zijn wij uitgegaan van de groene stroom checker.

Deze website kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Voor een objectieve vergelijking, zijn alleen die gegevens gebruikt, waarvan de bron vastgesteld kan worden, te weten

 1. De vaste prijs en opslag per kwh voor elektriciteit en m3 voor gas.
 2. De vaststelling of de elektriciteit groen is.